ИЗОЛИРАНЕ НА УЧАСТЪК ОТ ТРЪБОПРОВОД STOPPLE®
 

В началото на 50-те TDW представя патентованата вече система за затапване (спиране на потока в тръбата) на тръбопроводи (STOPPLE® / Plugging System), която остава и до днес най-сигурният и използван метод за изолиране на участък от тръбопровод.

Затапващите (STOPPLE® / plugging machine) машини на TDW служат като временни кранове за спиране на движението на продукта в тръбата. Използването на две такива машини и байпасна линия позволява да се затапи(изолира) даден участък от тръбопровода без да се прекрати подаването на продукт до потребителя.

 
Последователност на работа
 
1. На тръбата се монтират 4бр. фланци с муфи (заваряват се или се инсталират с болтоово съединение).
2. Върху фланците се монтират плоски кранове тип SANDWICH® и през тях се извършва пробиване на действащия тръбопровод под налягане с машините за пробиване (tapping).
3. След пробиване на тръбата крановете се затварят и машините за пробиване се демонтират.
4. На двата вътрешни крана се монтират две затапващи машини (STOPPLE®).
5. На външните кранове се монтира байпасна линия. Крановете се отварят и продукта тече по байпасната линия.
6. Машините STOPPLE® изолират участъка между тях, продукта се източва и тръбата се ремонтира.
7. След ремонта възстановеният участък се запълва с продукт и налягането в тръбата се изравнява.
8. Крановете се затварят и затапващите машини и байпасната линия се демонтират.
9. Във фланците, използвайки машината за пробиване се монтират тапи тип
LOCK-O-RING®.Тапите се застопоряват с фиксиращи пластини.
10.Машините и крановете SANDWICH се демонтират, върху фланците се монтират глухи фланци.
 
Схема на работа на затапващата (STOPPLE®) машина
 
Машината STOPPLE® се състои от три основни части: хидроцилиндър или винт, цилиндър за затапващата глава и затапваща глава. Хидравличната система е снабдена с контролен прът, който е разграфен и видим за оператора и позволява на оператора да локализира положението на главата във всеки един момент.
 
Спускане в тръбопровода Спиране на потока
 
Схема на монтиране на тапа LOCK-O-RING®
 
Машината поставя тапата във фланеца.
С ключ и застопряващ механизъм тапата се застопорява във фланеца
 
След демонтажа на машината,
върху фланеца и тапата се монтира глух фланец.
 

Тръбопроводи - TDW работи с тръбопроводи от стомана, неръждаеми стомани, бетон, азбестоцимент, цимент, PVC и др.

Размери на тръбите от 1/2"до 102" (12 – 2550 мм).
Работно налягане до 150 бара.
Работна температура до 371°С.

 
Варианти на приложение на операция STOPPLE®
 
Операция двоен STOPPLE® с използване на сферични тройноци
Операция двоен STOPPLE® с временен байпас,изпълнена през затапващата машина
Операция двоен STOPPLE® с временен байпас, изпълненена през адаптер

 

ЕМКОТЕК ООД

ул. „Мърфи” 11, офис 2
гр. София, 1505
България
02 / 950 28 75

www.emkotek.eu
EagleBurgmann
nov-mono
optimex
de-raedt
Real time web analytics, Heat map tracking
f t g